Dnes je 16.4 2024 a slaví svátek Irena. Zítra slaví svátek Rudolf. Slunce dnes vychází: 06:10:22 a zapadá: 20:01:47.
návrat do kategorie Hezká místa 2008

Dobytí hradu Komberk

27.8 2008 | Petr Čech

O tom, že nedaleko Plzně je zřícenina hradu Komberk, ví skutečně jen málokdo. Jak vypadá cesta na hrad i hrad samotný můžete vidět na fotografiích. A navíc jsme si cestou užili spoustu srandy (video).

zvětšit náhled komberk_001.prev.jpgzvětšit náhled komberk_002.prev.jpgzvětšit náhled komberk_003.prev.jpgzvětšit náhled komberk_004.prev.jpgzvětšit náhled komberk_005.prev.jpg

Kliknutím na náhled přejdete do galerie fotografií.

přahrát video: Vesničtí balíci

Kliknutím na náhled přejdete do video přehrávače.

Přejít na stranu:

Něco málo o hradu (zdroj: www.kr-plzensky.cz):

Hrad Komberk založen na konci 13. stol., poprvé se připomíná r. 1313, v letech 1368-1422 majetek kladrubského kláštera, který jej znovu získal r. 1651. Zničen pravděpodobně za 30leté války. Zjištěny stopy eneolitického osídlení (chamská kultura).

Ostroh na Z a S prudce se svažující, na J mírně, na V oddělený sedlem od okolního terénu. Na vých. straně bývalé předhradí chráněné na J zachovalým příkopem (o hl. 3-4 m a šířce ca 8 m) a masivním valem (šířka koruny ca 2 m). Přístupová cesta vedla od S, která byla chráněna vysunutou baštou, patrnou dosud v obrysu. Vlastní hrad, vyvýšený nad předhradí, odděloval opět příkop. Přístup do hradu vedl zřejmě od JV. Na záp. straně hradu byl asi ještě příhrádek. Věžové stavení bylo umístěno v sev. zvýšené části hradu na skále, v níž jsou patrné vytesané základy.

Pozůstatek menšího středověkého hradu v blízkosti barokního dvora.

Hrad Komberk stál na vysokém návrší nad potokem. Vlastní hradní pahorek je od okolí oddělen mělkým sedlem, v němž leželo předhradí. Obytná, zřejmě vícepodlažní palácová stavba stála na severní straně, kde po ní zůstal suterén vylámaný do skalního podlaží. Od něho vedla obvodová hradba, která vymezovala nádvoří a na jihu podle nejnovějších poznatků stála bergiftová věž. Hrad i předhradí byly opevněny dosud zčásti patrným příkopem.

Rozlehlý barokní hospodářský dvůr ležící 0,5 km od hradu byl do dnešní podoby vystavěn nákladem kladrubského kláštera na poč. 18. stol. V čele ze čtyř stran uzavřeného dvora stojí dvě patrové stavby opatřené zdobenými štíty s volutami, pilastry a bohatě profilovanými korunními římsami. Sýpka ve dvoře dat. do r. 1710. V zadní části areálu byl po r. 1900 vystavěn lihovar. Úpravy a dostavby dvora probíhaly i v 19. a na poč. 20. věku., naposledy pak po r. 1898, kdy byl vrácen původním majitelům. Jedna ze dvou klenutých bran stojících při hlavním průčelí nově vyzdvižena.

Zachovány jen příkopy a valy. Hrad tvořil předhradí a nevelké jádro. Byl založen někdy v ranném 14. stol. Zanikl v 16. stol.

Vaše hodnocení:
Jméno*:
Em@il:
Text*:
Odpovězte na jednoduchou otázku: Kolik má dobře placený gigolo očí?
Vyberte správnou odpověď*:

* označené položky je třeba vyplnit!

Vaše zprávy:

Dosud nebylo vytvořeno žádné hodnocení.

www.ipita.cz | Petr Čech (c) 2011
TOPlist